Pembangunan Pelajar

 

1. Mengurus disiplin pelajar

 

-       Menerapkan amalan dan nilai-nilai murni

-       Penerapan peraturan dan undang-undang maktab

-       Mengendalikan kes-kes tatatertib di maktab

-       Penyediaan rekod disiplin dan laporan pelajar

 

2. Mengurus hal-hal bimbingan dan kaunseling

 

-       Memantau kaunselor melaksanakan Program Bimbingan dan Kaunseling

-       Memantau Program Kebajikan dan Orientasi

-       Memastikan kaunselor menyediakan rekod bimbingan dan laporannya

 

3. Mengurus hal-hal pentadbiran

 

-       Memastikan Buku Rekod Data Pelajar dikemaskini

-       Mengurus kemasukan dan penempatan pelajar

-       Mengurus pertukaran pelajar

-       Mengurus surat akuan dan sijil-sijil

-       Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan

-       Memantau urusan pengendalian insuran pelajar

-       Memantau urusan pengangkutan pelajar

 

4. Mengurus hal-hal bantuan kewangan dan kebajikan pelajar

 

-       Menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan

-       Memantau rekod biasiswa yang telah dikemaskini

-       Menentukan urusan tuntutan bayaran biasiswa pelajar mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Bahagian Biasiswa HEP

5. Mengurus hal-hal pentadbiran asrama

 

-       Menentukan kemasukan dan penempatan ke asrama

-       Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama

-       Memantau keselamatan dan kebersihan dalam asrama

-       Menyelaras penyeliaan makanan di dewan asrama

-       Menyelaras pengurusan hal-hal kesihatan dan kemudahan rawatan pelajar